Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Marzena Jankowska-Mihułowicz

ORCID ID: 0000-0002-7382-0515

ksiazki.jpg

fot. Pixabay

PUBLIKACJE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA:

 1. Jankowska-Mihułowicz M., Corruption in Polish Organizations, "European Research Studies Journal" 2021, Volume XXIV, Issue 4B, pp. 537-547.
 2. Gospodarka o obiegu zamkniętym, D. Wyrwa, M. Hajduk-Stelmachowicz, B. Ziółkowski, M. Jankowska-Mihułowicz (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 1-101.
 3. Etykiety i deklaracje środowiskowe – aspekty biznesowe i społeczne, M. Jankowska-Mihułowicz, M. Ilić Mićunović, M. Hajduk-Stelmachowicz, B. Agarski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 1-85.
 4. Etykiety i deklaracje środowiskowe – aspekty normatywne, B. Ziółkowski, M. Jankowska-Mihułowicz, M. Moravec i D. Wyrwa (red.),  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 1-97.
 5. Jankowska-Mihułowicz M., Environmental choice, [in:] Innovations in circular economy – environmental labels and declarations, B. Ziółkowski, B. Agarski and J. Šebo (Eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, pp. 80-89.
 6. Jankowska-Mihułowicz M., Podstawy kierowania zespołami ludzkimi w warunkach rewolucji cyfrowej, [w:] Kierowanie zespołami ludzkimi na miarę rewolucji cyfrowej, red. T. Bal-Woźniak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, s. 57-82.
 7. Piecuch T., Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Conditions of corruptive behavior – the example of Poland and Ukraine, [in:] Hradec Economic Days 2020, Vol. 10(1), Proceedings of the international scientific conference, P. Jedlička, P. Marešová, Krzysztof Firlej and I. Soukal (Eds.), University of Hradec Králové, Hradec Králové 2020, pp. 623-633.
 8. Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Factors influencing investors’ decision making in Polish companies – on example of RFID systems, [in:] Hradec Economic Days 2019, Vol. 9(1). Double-blind peer-reviewed proceedings part I. of the international scientific conference, P. Jedlička, P. Marešová, I. Soukal (Eds.), University of Hradec Králové, Hradec Králové 2019, pp. 317-328.
 9. Jankowska-Mihułowicz M., The concept and methods of staff development in enterprises, [in:] Production Management and Business Development: Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine, B. Mihalčová, P. Szaryszová, L. Štofová, M. Pružinský and B. Gontkovičová (Eds.), CRC Press, London 2019, pp. 99-102.
 10. Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Constraints in making investment decisions in Polish enterprises, [in:] Production Management and Business Development: Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine, B. Mihalčová, P. Szaryszová, L. Štofová, M. Pružinský and B. Gontkovičová (Eds.), CRC Press, London 2019, pp. 85-90.
  1. Ziółkowski B., Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Piecuch T., Uwarunkowania rozwoju ekosystemu biznesowego RFID w Polsce, [w:] Kierunki badań innowacyjności, pod red. A. Lipińskiej i P. Klimas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 187-201.
  2. Lozinski O., Pomykała M., Piecuch T., Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Szczygieł E., Психологічна специфіка суспільної правосвідомості щодоставлення громадян до корупції  [w:] Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування  правової держав, pod red. Т.З. Гарасимів, Lwów 2018, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, s. 217-219.
  3. Ziółkowski B., Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Piecuch T., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw stosujących systemy RFID z API - wyniki badań metodą delficką, "Przegląd Nauk Ekonomicznych" 2017, Nr XXVII, s. 265-274.
  4. Jankowska-Mihułowicz M., Lecnar P., Wyznaczniki podejmowania etycznych decyzji menedżerskich w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, polityka, pod red. nauk. Ł. Burkiewicza i J. Kucharskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 227-244. ISBN 978-83-7614-271-5 (AIK), 978-83-277-1277-6 (WAM).
  5. Jankowska-Mihułowicz M., Trębacz T., Etyczne decyzje menedżerskie – wartość praktykowana czy deklarowana? [w:] Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, polityka, pod red. nauk. Ł. Burkiewicza i J. Kucharskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 245-261. ISBN 978-83-7614-271-5 (AIK), 978-83-277-1277-6 (WAM).
  6. Jankowska-Mihułowicz M. Polaszczyk J., Etyka zarządzania na przykładzie przedsiębiorstw wielokulturowych w Rejkiawiku [w:] Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, polityka, pod red. nauk. Ł. Burkiewicza i J. Kucharskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 323-348. ISBN 978-83-7614-271-5 (AIK), 978-83-277-1277-6 (WAM).
  7. Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Constraints in investment decision making in the field of RFID – opinions of Polish managers, Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference “Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business”, C. Olexová and M. Jankošková (Eds.), Faculty of Business Economics with seat in Košice, University of Economics in Bratislava, Košice, October, 20-21, 2016, pp. 68-73. ISBN 978-80-225-4293-7.
  8. Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Kmiotek K., Behaviour of Polish managers while making investment decisions in the field of RFID, Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference “Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business”, C. Olexová and M. Jankošková (Eds.), Faculty of Business Economics with seat in Košice, University of Economics in Bratislava, Košice, October, 20-21, 2016, pp. 74-82. ISBN 978-80-225-4293-7.
  9. Ziółkowski B., Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Piecuch T., Determinanty strategii sukcesu dostawców systemów RFID z API – wyniki badań metodą delficką, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 444, s. 639-649.
  10. Ziółkowski B., Piecuch T., Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Rozwój systemów RFID w przedsiębiorstwach. Wyniki badań metodą delficką, pod red. nauk. B. Ziółkowskiego i M. Jankowskiej-Mihułowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.
  11. Jankowska-Mihułowicz M., Procesy afektywne automatyczne jako wyznaczniki decyzyjności menedżera, "Problemy Zarządzania" 2015, vol. 13, nr 1 (51), t. 2., s. 200-214. doi: 10.7172/1644-9584.51.13.
  12. Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Cognitive limitations in making investment decisions in Polish enterprises, in: Proceedings of 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe, A. Hazak (Ed.), ISSN 2382-6797, Tallinn, Estonia, June 2015, pp. 1-15.
  13. Jankowska-Mihułowicz M., Gębarowski M., Ziółkowski B., Chudy-Laskowska K., Determinants of investment decision-making in the RFID area in Poland, in: Proceedings of 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe, A. Hazak (Ed.), ISSN 2382-6797, Tallinn, Estonia, June 2015, pp. 1-18.
  14. Kmiotek K., Chudy-Laskowska K., Jankowska-Mihułowicz M., Managing supportive conditions for innovation implementation in Polish companies – the role of managers (the example of RFID technology), International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Bari, Italy 10-12 June 2015, pp. 1941-1952.
  15. Jankowska-Mihułowicz M., Podmiotowe uwarunkowania decyzyjności menedżerów jako przedmiot interdyscyplinarnych badań, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 1031-1037.
  16. Jankowska-Mihułowicz M., Managers‘ emotions as instruments of decision-making under conditions of uncertainty, The International Conference Hradec Economic Days 2014, Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4-5, 2014, Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part IV, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradec Králové 2014, pp. 241-247.
  17. Bembenek B., Jankowska-Mihułowicz M., Decision-making in the Cluster under conditions of risk, „Journal of Business Management” 2014, No. 8, pp. 35-44.
  18. Bembenek B., Jankowska-Mihułowicz M., Piecuch T., Decision making on accession to the industry cluster – on the example of a family business, 7th International Scientific Conference, Economic and Social Development, Book of Proceedings, Eds. I. Filipovic, M. Klacmer Calopa and F. Galetic, New York City, 24 October 2014, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, New York 2014, pp. 603-616. 
  19. Bembenek B., Jankowska-Mihułowicz M., Piecuch T., Strategic decision making within the cluster in the context of organisational entrepreneurship, 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business Continuity, Book of Proceedings, Eds. J. Bendekovic, M. Klacmer Calopa and D. Filipovic, Vienna 24-25 April, 2014, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia 2014, pp. 425-433.
  20. Jankowska-Mihułowicz M., Jankowski-Mihułowicz P., Conditions of investment decision-making in area of RFID technology, [in:] Innovation, Technology transfer and Education. Proceedings book, CBU International Conference Proceedings, Vol 2, Prague 2014, pp. 55-64, (DOI: 10.12955/cbup.v2.446).
  21. Jankowska-Mihułowicz M., Jankowski-Mihułowicz P., Decyzje strategiczne w obszarze RFID jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomiczne wyzwania współczesności. Przedsiębiorstwo, pod red. J. Kuczewskiej, J. Stefaniak-Kopoboru i H. Kruk, Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 11-18.
  22. Jankowska-Mihułowicz M., Procesy poznawcze kontrolowane jako wyznaczniki decyzyjności menedżera – w kontekście neuroekonomii, „Modern Management Review” 2013, vol. XVIII,  20 (4/2013),  October–December, s. 81-93.
  23. Jankowska-Mihułowicz M., Metoda oceny racjonalności metodologicznej menedżerów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 260, s. 133-142.
  24. Jankowska-Mihułowicz M., Decyzyjność menedżerów w praktyce i teorii zarządzania, "Studia i Prace Kolegium Zarzązdania i Finansów" 2012, nr 115, s. 74-83.
  25. Walentynowicz P., Jankowska-Mihułowicz M., Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych, w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 2, część 1, s. 205-221.
  26. Jankowska-Mihułowicz M., Walentynowicz P., Zastosowanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych na Podkarpaciu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Zarządzanie i Marketing" 2011, zeszyt 18 (280), nr 2, s. 47-58.
  27. Jankowska-Mihułowicz M., Kształtowanie organizacji wielokulturowej – strategie behawioralne, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 4 (34), s. 75-97.
  28. Jankowska-Mihułowicz M., Modele stylów podejmowania decyzji menedżerskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Zarządzanie i Marketing" 2011, zeszyt 18 (280), nr 4, s. 53-64.
  29. Jankowska-Mihułowicz M., Intuicja menedżerów z Podkarpacia, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne" 2011, zeszyt 18 (282), s. 85-91.
  30. Jankowska-Mihułowicz M., Decydent w turbulentnym otoczeniu, "Transformacje" 2011, nr 3-4 (70-71), s. 58-78.
  31. Jankowska-Mihułowicz M., Transformacja podejmowania decyzji strategicznych, "Transformacje" 2010, nr 1-2 (64-56), s. 28-40.
  32. Jankowska-Mihułowicz M., Partycypacja zespołu w podejmowaniu decyzji strategicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, nr 116, s. 98-107.
  33. Jankowska-Mihułowicz M., Piecuch T., Ethics within an enterprise - such reputation as the benefits, [in:] Post - globalization Era? New Visions and New Chalanges. The polices and management instruments of corporations. Selected determinants, edited by: W. Wereda and S. Starnawska, University of Podlasie, Siedlce 2010, p. 27-42.
  34. Jankowska-Mihułowicz M., Identyfikacja strategicznych problemów decyzyjnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Zarządzanie i Marketing" 2010, zeszyt 17 (272), nr 3, s. 125-136.
  35. Jankowska-Mihułowicz M., Racjonalność metodologiczna menedżera w procesie podejmowania decyzji, [w:] Człowiek i jego decyzje, pod red. K. A. Kłosińskiego i A. Bieli, tom 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 157-164.
  36. Jankowska-Mihułowicz M., Walentynowicz P., Personalne bariery podejmowania decyzji menedżerskich, [w:] Człowiek i jego decyzje, pod red. K. A. Kłosińskiego i A. Bieli, tom 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 165-177.
  37. Sieniawska K., Potomska J., Jankowska-Mihułowicz M., Zastosowanie współczynnika intelektualnej wartości dodanej w ocenie efektywności spółek różnych sektorów, [w:] Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania, pod red. nauk. P. Łebkowskiego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s. 13-20.
  38. Jankowska-Mihułowicz M., Model podejmowania decyzji R, [w:] Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Współczesna metodologa nauk ekonomicznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 255-267.
  39. Jankowska-Mihułowicz M., Wiedza menedżera w procesie podejmowania decyzji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 7 (702), s. 65-73.
  40. Jankowska-Mihułowicz M., Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 3 (698), s. 43-50.
  41. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Jankowska-Mihułowicz M., Intuicja menedżera, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 2 (697), s. 37-44.
  42. Jankowska-Mihułowicz M., Informacja i wiedza jako czynniki procesu podejmowania decyzji strategicznych, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, t. I, Kraków 2008, s. 487-494.
  43. Jankowska-Mihułowicz M., Źródła informacji i wiedzy w procesach decyzyjnych na średnim i wyższym szczeblu zarządzania, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, t. I, Kraków 2008, s. 495-503.
  44. Jankowska-Mihułowicz M., Kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych, [w:] Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, pod red. P. Wachowiaka, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 35-43.
  45. Jankowska-Mihułowicz M., Decyzje strategiczne jako podstawa transgresji w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr 20, s. 122-127.
  46. Jankowska-Mihułowicz M., The role of manager's intuition in strategic decision making process, [in:] Uncerntainty - risk or opportunity. Corporate business perspective. Selected problems, edited by: W. Wereda and S. Starnawska, University of Podlasie, Siedlce 2008, pp. 43-50.
  47. Jankowska-Mihułowicz M., Decyzje menedżerskie jako wewnętrzne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego i J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 190-197.
  48. Jankowska-Mihułowicz M., Ocena wybranych obszarów konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka, tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 57-67.
  49. Bal-Woźniak T., Jankowska-Mihułowicz M., Ginalski P., Organizacja ucząca się jako model przedsiębiorstwa w innowacyjnej gospodarce, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka, tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 261-272.

  PUBLIKACJE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA:

  1. Jankowska-Mihułowicz M., Stres i zespół wypalenia zawodowego jako bariery innowacyjności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2006, nr 1116, s. 90-97.
  2. Jankowska-Mihułowicz M., Wpływ sytuacji decyzyjnej na przebieg procesu podejmowania decyzji strategicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2006, nr 1137, s. 63-71.
  3. Jankowska-Mihułowicz M., Racjonalny proces podejmowania decyzji strategicznych w organizacji, [w:] Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Wiedza jako czynnik zdobywania przewagi konkurencyjnej, Prace Naukowe Katedry Zarządzania, nr 7, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006, s. 373-389.
  4. Jankowska-Mihułowicz M., Patologie organizacyjne jako bariery konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, pod red. D. Rucińskiej, Z. Nasalskiego, M. Juchniewicz i B. Grzybowskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004, s. 61-65.
  5. Jankowska-Mihułowicz M., Nosal E., Przedsiębiorca przyszłości – lider zmian, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2004, nr 1025, s. 180-186.
  6. Jankowska-Mihułowicz M., Proces podejmowania decyzji – próba systematyzacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2004, nr 1030, s. 577-583.
  7. Jankowska-Mihułowicz M., Wpływ racjonalności i intuicji na proces podejmowania decyzji w konkurencyjnym otoczeniu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, pod red. D. Kaliszewicza i B. Grzybowskiej, Biuletyn Naukowy, nr 20, T. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 169-173.
  8. Jankowska-Mihułowicz M., Bembenek B., TQM jako wielowątkowe i prorynkowe postrzeganie problemów jakości we współczesnej organizacji, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Maszinostrojenie i Technosfera XXI wieka, t. III, Sewastopol-Donieck, 9-14 września 2002 r., Ministerstwo Kultury i Nauki Ukrainy, Sewastopol 2002, s. 234-238.
  9. Jankowska-Mihułowicz M., Osobowość przedsiębiorcy – decydenta jako szansa i zagrożenie dla przedsiębiorstwa, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, pod red. K. Jaremczuka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003, s. 187-195.
  10. Jankowska-Mihułowicz M., Płeć jako kategoria profilu psychologicznego kierownika istotna w podejmowaniu decyzji strategicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2002, nr 951, s. 118-123.
  11. Jankowska-Mihułowicz M., Organizacja inteligentna – przykład organizacji przyszłości, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, s. 225-230.
  12. Jankowska-Mihułowicz M., Kreatywność w zarządzaniu a osobowość kierownika, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu" 2000, nr 5, s. 429-434.
  13. Jankowska-Mihułowicz M., Proces decyzyjny w kształtowaniu celu przedsiębiorstwa, [w:] Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, pod red. K. Jaremczuka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999, s. 211-214.
  14. Styś M., Proces informacyjno-decyzyjny a intuicja, [w:] Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. K. Jaremczuka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999, s. 93-98.
  15. Styś M., Myślenie intuicyjne a twórcze działanie człowieka, [w:] Człowiek w procesie gospodarowania, pod red. K. Jaremczuka, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 1998, s. 189-194.

  Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

  Akceptuję