Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

UDZIAŁ W PROJEKTACH

red. Marzena Jankowska-Mihułowicz

zespol1.jpg

fot. Pixabay

23.11.2022 – 31.12.2022  wykonawca w projekcie badawczym pt. Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Lecha Kaczyńskiego (umowa nr MEIN/2022/DPI/2578), działania 8-10 w obszarze komercjalizacja. Lider projektu: Politechnika Lubelska. Organizacje członkowskie: Politechnika Lubelska, Politechnika Białostocka, Politechnika Rzeszowska.

od 14.03.2022 – członek europejskiej sieci badawczej European Manufacturing Survey (EMS),
od 2021 r. - wykonawca w projekcie EMS 2021. Polski zespół EMS tworzą: dr inż. Bożydar Ziółkowski - kierownik,
dr inż. Marzena Jankowska-Mihułowicz - wykonawca i dr Katarzyna Chudy-Laskowska - wykonawca.

EMS jest międzynarodowym projektem badawczym z zakresu innowacyjności przemysłu. W ramach inicjatywy EMS tworzone są od 2003 roku, regularnie co trzy lata, bazy danych dotyczące modernizacji przedsiębiorstw produkcyjnych na terenie Europy i krajów OECD. Badanie EMS stanowi dopełnienie inicjatywy Unii Europejskiej pod nazwą the Community Innovation Survey (CIS), odwołującej się do opisu innowacji zgodnego z definicją Podręcznika Oslo (Oslo Manual).

Proces EMS, realizowany na podstawie wypracowanego wspólnie przez 20 członków sieci badawczej kwestionariusza oraz zgodnie z metodyką doboru losowego, generuje wyniki przydatne do komparacji narodowych, bilateralnych i multilateralnych. Przyjęte w badaniach podejście systemowe obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: robotyka i automatyzacja, technologie (produkcyjne, przetwórcze, cyfrowe, zrównoważonego rozwoju energii i surowców), organizacja produkcji i pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi.  Jest to podstawą identyfikacji trendów rozwoju innowacji procesowych i organizacyjnych, a także różnorodnych wskaźników wydajności przedsiębiorstw z poszczególnych państw.

Wśród szeregu korzyści przystąpienia przedsiębiorstw do badania EMS można wymienić m.in.: dostęp do wyników benchmarkingu, uzyskanie wiedzy o metodach optymalizacji procesów oraz zwiększania efektywności i redukcji kosztów produkcji, przegląd aktualnych trendów w przemyśle wytwórczym, ścisłą współpracę ze sferą naukowo-badawczą, a także wzmacnianie roli lidera społecznej odpowiedzialności.

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) jest koordynatorem konsorcjum EMS, obejmującego następujące kraje i instytucje:

 • Austria: Austrian Institute of Technology (AIT), Foresight& Policy Development Department, Vienna,
 • Chorwacja: University of Zagreb, Economic Faculty, Shipyard Institute Ltd. (Member of DIV Group),
 • Czechy: University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration, Prague,
 • Dania: University of Southern Denmark, Mads Clausen Institute and Institute for Marketing & Management, Sønderborg and Odense,
 • Estonia: Tallin University of Technology, School of Business and Governance, Department of Business Administration,
 • Finlandia: University of Turku, Department of Mechanical and Materials Engineering,
 • Hiszpania: University of Girona, Polytechnics School, Department of Business Administration and Product Design,
 • Holandia: Radboud University, Nijmegen School of Management, Nijmegen,
 • Litwa: Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Kaunas,
 • Łotwa: Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics and Management,
 • Niemcy: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI), Karlsruhe,
 • Norwegia: SINTEF. The Foundation for scientific and industrial research at the Norwegian Institute of Technology, Department Industrial Management, Trondheim,
 • Polska: Rzeszow University of Technology, Faculty of Management,
 • Portugalia: UNIDEMI - Research and Development Unit for Mechanical and Industrial Engineering, NOVA School of Sciences and Technology, University Nova de Lisboa,
 • Serbia: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences,
 • Słowacja: Technical University of Košice, Košice,
 • Słowenia: Maribor University, Faculty of Mechanical Engineering,
 • Szwajcaria: Hochschule Luzern - Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR),
 • Szwecja: University of Gävle, Jönköping University, Chalmers and Luleå University,
 • Włochy Północno-Wschodnie: Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology; University of Udine.

01.11.2021 – 30.11.2022 – wykonawca w projekcie badawczym pt. „Badania nad opracowaniem struktury tekstronicznej stanowiącej pasywny elektroniczny identyfikator RFID, zaprojektowany do integracji z gotowym wyrobem branży odzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wyrobów bieliźniarskich”, realizowany jako badania przemysłowe projektu pt. „Badania nad wynalezieniem struktur tekstronicznych stanowiących etykiety RFID w sklepie autonomicznym”. Lider projektu: Esotiq & Henderson S.A., ul. Budowlanych 31c, 80-298 Gdańsk, NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, KRS 000037055. Umowa PRz RE-U-21277. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 (konkurs 1/1.1.1/2021 - II RUNDA).

eh_logo_projektu.jpg

01.01.2022 – 31.12.2023 – wykonawca w projekcie: The future of tourism without a carbon footprint (TOUCAN), nr umowy: 2021-1-PL01-KA220-VET-000025053, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training.

11.10.2019 – 06.06.2021 – zastępca koordynatora projektu, kierownik zespołów badawczych międzynarodowego i krajowego w międzynarodowym projekcie badawczo-dydaktycznym pt. Innovations in circular economy – environmental labels and declarations (ID: 21920002).

31.01.2017 i 10-27.05.2017 – ekspert społeczny w projekcie pt. "Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii" (nr UDA-POWR. 04.0.00-00W0166/15-00 z dn. 13.09.2016 r.) realizowanego w okresie 01.09.2016-31.08.2018, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

01.03.-15.11.2016 – kierownik 3 projektów badawczo-rozwojowych i wykonawca 2 projektów badawczo-rozwojowych (współpraca z przemysłem):

 • 5ID Sp. z o.o. Analiza strategiczna technicznego i technologicznego obszaru makrootoczenia dla branży HORECA w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych i zarządzania obiektem (nr RZ/U-16083),
 • Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe AVANTI Bolesław WolaninOpracowanie strategii konkurencji przedsiębiorstwa turystycznego, opartej na koncepcji »Blue Ocean Strategy« (nr RZ/U-16153),
 • „Hydrobud-Przeworsk” Sp. z o.o.Opracowanie koncepcji uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w zakresie organizacji produkcji w sektorze producentów wielkogabarytowych konstrukcji stalowych (nr RZ/U-16155),
 • AT RETAIL LAB S.A. – Prace B+R w zakresie implementacji systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID w przedsiębiorstwach handlowych (nr RE/U-16323),
 • Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. Opracowanie koncepcji doskonalenia kadr w zakresie "Poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych"  (nr RZ/U-16490).

01.10.2013 – 30.09.2015 – wykonawca grantu, kierownik zespołu badawczego. Grant NCBR, Program Badań Stosowanych I (nr PBS1/A3/3/2012), kierownik projektu: dr inż. Mariusz Węglarski; temat grantu: Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID; temat podzadania (2014-2015): Charakterystyka uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania standardu elektronicznego kodu produktu w polskich przedsiębiorstwach oraz ocena potencjału rynkowego identyfikatora RFID (zgodnego z wymaganiami EPC) i możliwości jego komercjalizacji.

04.01.2010 – 15.12.2010 – kierownik projektu badawczego nt.: „Uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie” realizowanego w ramach umowy U- 8001/BW.

Udział w zespołach badawczych w ramach projektów rządowych:

 1. Projekt badawczy nr PB56.ZZ.22.001, kierownik: dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz, okres umowy: 01.01.2022 – 31.12.2022.

 2. Projekt badawczy nr PB56.ZZ.21.001, kierownik: dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz, okres umowy: 01.01.2021 – 31.12.2021.
 1. Projekt badawczy nr UPB.ZO.20.001 pt. Determinanty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i regionów w turbulentnym otoczeniu, kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, okres umowy: 01.01.2020 – 31.12.2020.
 1. Projekt badawczy nr DS.ZO.19.001 pt. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw i regionów ze szczególnym uwzględnieniem innowacji, kierownik: dr hab. inż. Sylwia Dziedzic, okres umowy: 01.01.2019 – 31.12.2019.
 1. Projekty badawcze nr DS.ZO.17.001 i DS.ZO.18.001 pt. Modele konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów ze szczególnym uwzględnieniem ekoinnowacyjności, kierownik: dr inż. Sylwia Dziedzic, okres umowy: 31.05.2017 – 31.03.2019.
 1. Projekt badawczy nr U-600/DS pt. Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty rozwoju zrównoważonej i innowacyjnej gospodarki, kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, okres umowy: 20.05.2015 – 31.12.2016.
 1. Projekt badawczy nr U-185/DS pt. Uwarunkowania rozwoju wiedzy i innowacji jako determinant zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem innowacji, kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, okres umowy: 03.06.2013 – 31.12.2014.
 1. Projekt badawczy nr U-8339/DS pt. Nowoczesne, konkurencyjne, ekoinnowacyjne rozwiązania dla gospodarki kraju i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki żywnościowej, kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, okres umowy: 10.06.2011 – 31.12.2012.
 1. Projekt badawczy nr U-8001/BW pt. Uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, kierownik: dr inż. Marzena Jankowska-Mihułowicz, okres umowy: 01.06.2010 – 15.12.2010.
 1. Projekt badawczy nr U-7383/BW/DS pt. Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w zarządzaniu rozwojem regionu, kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, okres umowy: 05.05.2008 – 15.12.2010.
 1. Projekt badawczy nr U-7098/BW pt. Determinanty rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, okres umowy: 22.05.2007 – 15.12.2008.
 1. Projekt badawczy nr U-6735/DS pt. Alternatywne kierunki rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, okres umowy: 20.05.2005 – 15.12.2007.

  i innych.

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

red. Marzena Jankowska-Mihułowicz
 • od 2003 – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • 2010-2015 – wiceprezes Koła Naukowego Politechniki Rzeszowskiej przy Wojewódzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie
 • w okresach 1999-2004 i 2006-2012członek jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Oddziale Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

zespol.jpg

fot. Pixabay

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję